Нашата програма е предназначена за деца от 3,5 до 7 години и амбициозно отговаря на новите реалности в България

За детски градини

Нашата програма е предназначена за деца от 3,5 до 7 години и амбициозно отговаря на новите реалности в България

Описание

Уважаема госпожо Директор,

Ръководството на Частна Езикова Школа „СКАЙ” – гр. Търговище има удоволствието да Ви предложи за предстоящата учебна година организиране на обучение по английски език във Вашата детска градина.

Нашата програма е предназначена за деца от 3,5 до 7 години и амбициозно отговаря на новите реалности в България, които изискват от децата, техните учители и родители да поставят още в ранна детска възраст основите на знания и умения по английски език, чрез които могат да се развиват самостоятелно, да ги прилагат в мултикултурна среда, както и да работят в екип, съобразно установените международни стандарти.

Конкретната цел на програмата е да гарантира изграждане на комуникативни умения, като това е съобразено с психологическата и социалната характеристика на децата от тази възрастова група.

Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по роден език и култура, а осъществяването на междупредметните връзки позволява на децата да се развиват комплексно, като разширяват знанията си за света и езиковата си култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения.

 

НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА:

 1. Цели изграждането на основите и получаване на начални систематизирани знания по английски език на децата 2 пъти седмично, от 03.10.2023 до 31.05.2024 , с продължителност на занятието от 25 до 30 минути. Месечната такса е 32.00 лв.
 2. Базира се върху публикуваните държавни образователни изисквания за обучението на децата в детската градина по чужд език.
 3. Осъществява връзка между целите, очакваните резултати и формите на организация на учебния процес.

Реализирането на целите на нашата програма по английски език ще помогне на децата да разширят познанията си за други народи и култури, да усвоят начални умения за разбиране на английската реч при слушане и водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации, да придобият начални умения и стратегии за учене на чужд език и формиране на положително онтошение към изучаването на чужд език. Не на последно място, ние учим нашите деца да се самооценяват и да изпитват радост и удовлетворение от постигнатите резултати.

 

Включвайки се в нашите обучения децата имат възможност:

 • Да бъдат обучавани качествено от квалифицирана и опитна преподавателка.
 • Да работят по оригинална учебна програма, специално разработена за детска градина.
 • Да бъдат обучавани в различна среда – ние аранжираме нашите кабинети с плакати, играчки, учебни табла, флаш карти, карти, балони и др.
 • Да демонстрират пред родителите на организираните тържества усвоения по английски език материал.
 • Да получават персонално внимание по време на учебния процес и да бъдат поощрявани за успехите си.
 • Да получат сертификат за успешно усвоени знания в края на учебната година.
 • Да продължат обучението си по английски език в ЧЕШ „СКАЙ” след завършване на обучението им в детската градина.

 

Включвайки децата си в нашите обучения родителите:

 • Имат възможност да включат децата си в качествена и изпитана във времето форма на обучение
 • У децата им да бъде изградена любов и интерес към изучаването на чужди езици.
 • Всеки ден, когато се провежда занятие по английски език, да получават работен лист с предадения за деня материал и заедно със своето дете да заучават новите неща.

 

Работейки с ЧЕШ „СКАЙ” детската градина има възможността:

 • Да разчита на качествена форма на обучение по английски език, доказала се във времето.
 • Да обогати материалната си база чрез даренията, които ЧЕШ „СКАЙ” оставя всеки месец в полза на детската градина.
 • Да гарантира на своите деца и техните родители приемственост в обучението по английски език.

 

Записването в обучението по Английски език става с попълване на Заявление /по образец/.

 

Уважаема госпожо Директор,

 

Ние, от Частна Езикова Школа „СКАЙ” се надяваме, че Вие, оценявайки нашата досегашна съвместна работа, ще ни поискате оферта за обучение и заедно ще създаваме за нашите деца един свят, изпълнен със знания, забавления и придобити нови умения.

 

 

С уважение,

Стела Антонова,

 

Директор на ЧЕШ „СКАЙ”

Управител на „СКАЙ-Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Гр. Търговище

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8