Програмата е изцяло насочена към нуждите на курсистите от създаване на близка до реалната англоезична среда

Разговорен курс по Английски език

Програмата е изцяло насочена към нуждите на курсистите от създаване на близка до реалната англоезична среда

Описание

РАЗГОВОРНИЯТ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В „СКАЙ“

SKY SPEAKING CLASSLIFE SKILLS

 

 1. Описание на курса – обща информация и финансови параметри

Разговорният курс в СКАЙ съществува над 18 години и се провежда всяка пролет. Курсът е изключително желан и предпочитан от всички, които искат да се научат да говорят свободно, без притеснения. Продължителността на курса е 3 месеца, в които се покриват 60 учебни часа. Курсът се провежда 2 пъти седмично от 17.40 до 19.20 ч

 

 1. Програма на обучението

Програмата на курса SPEAKING CLASS – Life Skills е авторска разработка на Стела Антонова. Програмата е изцяло насочена към нуждите на курсистите от създаване на близка до реалната англоезична среда. Специално за курса са изработени въпросници, анкети, списъци с нови и препоръчителни думи, работни листи, създадени са ситуационни модели и ролеви игри. Всичко това с цел да бъде преодоляно притеснението от говоренето, включването в дейностите да бъде естествено и желано. Курсистът получава подредена папка с всички необходими за курса материали.  

 

 1. Начин на провеждане на занятието – какво се очаква от курсистите?

От курсистите се очаква да бъдат комуникативно настроени, позитивни и желаещи да се включват в дейностите, както и да се забавляват. Стараем се цялата комуникация да се провежда на английски език. Съотношението английски – български е 80% - 20%.  Отличителна черта на този вид обучение е уникалното съчетание на забавление и полезност. Често от залата звучи смях, което демонстрира създадената отпускаща и релаксираща среда, необходима за провеждане на този тип обучение.

За всеки час курсистът трябва да се е подготвил по въпросника за съответната тема, да е потърсил допълнителни материали, да има приблизителни отговори за възможните ситуации. Всяко занятие започва с дискусия по темата, продължава с диалози, групова работа, следване на ситуационни модели. Любима дейност на курсистите са ролевите игри, в които винаги си някой друг, което допълнително освобождава от напрежението и провокира към самостоятелна и стойностна изява. Не липсват и специалните въпросници, анкети, както и игрите. Ако знаете колко обичат възрастните игрите! Завършваме занятието с позитивна мисъл, „умно изречение“ или полезни фрази!

 

 1. Възможни трудности при обучението

Възможните трудности в процеса на обучението са свързани с категоричния отказ на някои от курсистите да говорят, страхувайки се да не сгрешат. Този проблем  постепенно  се преодолява след първите няколко часа, тъй като ентусиазмът на останалите обучаеми е заразителен, а преподавателката не спира да окуражава и подпомага по-притеснените курсисти. Притеснителният ученик много скоро забравя страховете си и става част от говорещата общност.

 

 1. Очаквани ползи и успехи на курсистите. Умения, с които завършва 3-месечното обучение

 

Очакваните ползи за курсистите са много и доказани през годините:

 • Курсистът става самостоятелен и уверен в изказа си
 • Курсистът подобрява своето произношение
 • Курсистът изразява мнение на английски език, спори, защитава своята гледна точка
 • Курсистът се научава да работи ефективно в екип, като споделя отговорностите на екипната работа.
 • Курсистът се „заразява“ с идеята за „говорене на английски“ и е готов да влезе в комуникативна ситуация сам, без да чака да бъде заговорен
 • Курсистът преговаря основните граматични правила, структури и лексика
 • Курсистът научава много нови думи, конструкции, употреби, които са характерни за устното изразяване.
 • Курсистът е удоволетворен от постигнатото и зареден с нова мотивация и положителна енергия.

 

Преподавател в групите SPEAKING CLASS – Стела Антонова

 

Ако вече сте нетърпеливи да започнете и убедени, че това е „вашият курс“, побързайте да поискате Заявление за записване от Вашата преподавателка.

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8