Обучение за ученици

За ученици

Обучение за ученици

Добре дошли в Частна Езикова Школа “СКАЙ” –гр. Търговище!

НАШИТЕ  СКАЙ- ПРАВИЛА

Уважаеми СКАЙ – ученици,

За да работим добре и да изучавате английски език с удоволствие, трябва да знаете какви са нашите задължения и обещания към вас и какви са вашите отговорности и задължения в учебния процес!

Ние, преподавателите в Частна Езикова Школа „СКАЙ“, имаме следните отговорности:

 • Да обясняваме добре новия материал и внимателно да поправяме вашите грешки
 • Да отговаряме търпеливо на вашите въпроси
 • Да даваме допълнителни обяснения и упражнения за това, което не сте разбрали
 • Да изслушваме вашите предложения
 • Да ви уважаваме
 • Да ви учим на самостоятелност, уважение към вашите съученици и взаимопомощ
 • Да бъдем строги с тези от вас, които пречат на учебния процес и идват без домашна работа
 • Да ви научим да се радвате на успехите на вашите приятели в СКАЙ и да се амбицирате от тях
 • Да информираме вашите родители за напредъка ви в ученето
 • Да ви организираме запомнящи се празници и събития

Вие, нашите СКАЙ-ученици, трябва да сте готови да поемете следните отговорности:

 • Да слушате внимателно обясненията на преподавателката, да не я прекъсвате докато говори и да се отнасяте с уважение към нея
 • Да изслушвате търпеливо вашите съученици в групата
 • Да си пишете редовно и старателно домашната работа
 • Да си носите всеки час учебните комплекти
 • Да изпълнявате задачите, поставени от преподавателката
 • Да задавате въпроси, когато не сте разбрали нещо
 • Да споделяте с вашите родители за всичко, което сте правили през деня в СКАЙ
 • Ако ви харесва да бъдете наши СКАЙ-ученици, да разказвате на вашите приятели за СКАЙ и вашата учителка

4 важни забрани: /Приети на общо събрание на етажната собственост/

 1. Забранява се ползването на асансьора от СКАЙ-учениците, освен ако няма родител / учител с тях!
 2. Забранява се вкарването на велосипеди, тротинетки и ролери в учебната сграда!
 3. Забранява се крещенето и тичането в коридорите на сградата!
 4. Забранява се писането по стените в коридорите на сградата, както и изхвърлянето на боклуци извън кошчетата.

 Ако всеки от нас изпълни своите задължения, ученето в СКАЙ ще бъде полезно, приятно и обещаващо успехи!

Стела Антонова 

Директор на ЧЕШ „СКАЙ“ – Търговище

Правила към учащите се

  • Записването за езиков курс в Школата става след попълване наЗаявление за включване в езиков курс, внасяне на депозитната такса / 100 лв/, заплащане на първата вноска за обучение и заплащане на учебния комплект.

  • Таксата за явяване на Финален изпит за ученици на Школата и издаване на Сертификат за завършено нивое 25.00 лева и не е включена в цената на обучението. Заплаща се през м. юни преди явяването на теста.

  • Всеки учебен модул по английски език за ученици се покрива  в рамките на 1 учебна година – от средата на месец септември /18 септември / * за начинаещите /1-2-3 клас. 2 октомври/ до края на м. юни следващата година, според предварително обявеното разписание, като се спазват регламентираните от Министерството на образованието ваканции и неучебни дни, а именно коледно-новогодишна ваканция, пролетна ваканция и 24 май, както и официалните за страната празници.  

  • В процеса на обучение учениците покриват два главни текущи теста – коледен и пролетен и Финален изпит в края на годината.

  • До Финален изпит се допускат само учениците, които са покрили поне 50% от учебните часове

  • Годишната такса за обучение се съобщава на първата родителска среща и  се заплаща на девет и половина равни вноски. /таксата за м.септември е 50%/. Ако родителите изразят готовност за заплащане на годишната такса еднократно, преди началото на учебния процес, те получават регламентираната отстъпка от 7%.

  • Да не отсъстват от занятията, в които се покриват текущите тестове /Progress Checks/.

  • По възможност да уведомяват преподавателя за тяхно предстоящо отсъствие.

  • Месечната вноска за обучение трябва да се заплаща от 1-во до 10-то число на  месеца, който предстои да бъде отработен. За целта всеки ученик получава писмено съобщение за месечната такса.

  • От учениците се очаква да подготвят редовно своята домашна работа и да вписват в речник новите думи.

  • Таксата за обучение не покрива цената на учебния комплект. Учебниците се заплащат от родителите при записването.

  • От учениците се очаква да посещават  редовно учебните часове, а при отсъствие да се свързват  с ученици от групата или преподавателя, за да научат за пропуснатото.

  • При 3 последователни отсъствия, за които не сме информирани, преподавателят се свързва с родителите на ученика, за да се изясни причината за отсъствията.

  • Ако ученикът вземе решение да спре участието си в курса, родителят трябва да уведоми преподавателя или Директора на Школата, за да освободи мястото.

  • При установяване на нередност в процеса на обучението, ученикът или неговите родители/настойници незабавно трябва да уведомят в писмен вид Директора на Школата!

  • При промяна на Регламента и Правилата, Частна Езикова Школа „СКАЙ” ще уведоми в писмен вид своите ученици и техните родители.

  • Родителят не прекъсва работата на преподавателя в учебно време - 8.00-17.30ч, а му пише съобщение във Вайбър или Месинджър.

  • Във времето 17.30-18.30ч в работните дни е удобното време за телефонни обаждания.

  • Родителят поощрява своето дете да се държи дисциплинирано, толерантно и възпитано в СКАЙ.

ЦЕНОРАЗПИС

на курсовете за деца и ученици в

Частна Езикова Школа „СКАЙ“- Търговище

„СКАЙ –Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Учебна 2024/25 година

В сила от 01.07.2024 г.

 

Курс по английски за:

Продължителност

Седмично разписание

Месечна такса в лева

Детска градина

1 учебна година-

 01.10.24- 31.05.25

2 х 30 мин.

 .35. 00 лв

Ученици:

     

1 клас

1 учебна година – 65 уч.ч.

2 х 40 мин.

76.00 лв.

2 клас

1 учебна година – 70 уч.ч.

2 х 40 мин.

76.00 лв.

3 клас

1 учебна година – 70 уч.ч

2 х 40 мин.

76.00 лв.

4 клас

1 учебна година – 70 уч.ч.

2 х 40 мин.

76.00 лв.

5 клас

1 учебна година – 70 уч.ч.

2 х 40 мин.

78.00 лв.

6 клас

1 учебна година – 90 уч.ч.

2 х 60 мин.

85.00 лв.

7 клас

1 учебна година – 90 уч.ч.

2 х 60 мин.

85.00 лв.

8 клас

1 учебна година – 90 уч.ч.

2 х 60 мин.

85.00 лв.

 

 

 

  

10, 11,12 клас

/общ английски/

/в група  Млади Възрастни/

едно ниво –   100 уч.ч / 5 месеца/

2 х 110 мин.

120.00 лв.

9/10/11/ 12 клас

Специализирана подготовка за

PET, FCE, CAE,  IELTS и матура

1 учебна година – от  октомври до  май /юни-

120 учебни часа   

2 х 70 мин.

88.00 лв

За СКАЙ ученици

95.00 лв.

За нови ученици

Индивидуални занятия

за ученици  

По предварителна уговорка с ученика

По уговорка

30.00 лв /уч.ч. –общоезикова подготовка

 

Посочените цени влизат в сила от 01.07.2024г. Ръководството на ЧЕШ „СКАЙ“ – Търговище си запазва правото за промяна на цените при настъпване на различни икономически обстоятелства. Нашите клиенти ще бъдат предварително уведомени за това.

 • 1

  Две деца от едно и също семейство. Отстъпка от 10% от таксата на по-малкото дете. Правилото важи до момента, до който и двете деца учат в СКАЙ.

 • 2

  Родител и дете. Отстъпка от 10% от таксата на детето! Правилото важи до момента, до който и родителят, и детето са наши ученици.

 • 3

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 деца-сирачета, които да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 4

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 дечица/ ученици със заболявания, които не възпрепятстват учебния процес, да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 5

  При заплащане на цялата такса за обучение в началото на обучението се ползва 7% отстъпка.

 • 6

  Носителите на Златна стипендия, която се връчва за постигнати академични резултати, учат безплатно. Те заплащат цената на учебния комплект.

 • 8

  Наши корпоративни клиенти. Отстъпките за фирмите и предприятията са предмет на особено внимание, те са индивидуални за всяка фирма и ниво, зависещи от броя на обучаваните курсисти, периода за обучение и продължителността на съвместната ни работа.

 • 9

  Детските градини, в които провеждаме занятия по английски език, получават всеки месец отстъпка, равняваща се на 10% от събраните за месеца такси.

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8