Обучение за възрастни

За възрастни

Обучение за възрастни

Добре дошли в Частна Езикова Школа “СКАЙ” –гр. Търговище!

 

За да бъде регламентирано и ползотворно Вашето обучение в Школата е необходимо да сте прочели, да сте съгласни и да спазвате следните РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА за протичане на учебния процес:

Правила към учащите се

  • Всеки учебен модул за млади възрастни /възрастни по Общ английски, немски, френски, италиански  език, Български за чужденци или Специализиран английски – Бизнес или разговорен, се покрива за 60 / 80 или 100 учебни часа.

  • Таксата за обучение за високите нива –В1, В2 и С1 се заплаща на месечни вноски, предварително уточнени при записването на курсиста, според Ценоразписа за съответната учебна година. Таксата за обучение за по-ниските нива – А1 и А2 се заплаща в пълен размер в началото на обучението.

  • Месечната вноска трябва да се заплаща от 1 до 10 число на  месеца, който предстои да бъде отработен. На 11-то число курсистът получава напомнящо съобщение. Таксата може да се заплаща в брой или по банков път.

  • Записването за езиков курс в Школата става след попълване на  Заявление за включване в езиков курс и заплащане на първата вноска за обучение. /или цялата вноска –според нивото/

  • Таксата за обучение не покрива цената на учебния комплект. Цената на учебните помагала се съобщава при записването на курсиста.

  • От курсистите се очаква да посещават редовно учебните часове, а при отсъствие да се свързват с колеги от групата или преподавателя, за да научат за пропуснатия материал. Сумата за пропуснатите часове не се възстановява.

  • От курсистите се очаква да подготвят  редовно своята домашна работа  и да участват активно в учебния процес.

  • Да не отсъстват  от занятията, в които се покриват текущите тестове /Stop & Checks/.

  • По възможност да уведомяват преподавателя за тяхно предстоящо отсъствие.

  • До Финален изпит се допускат само курсистите, които са покрили поне 50% от учебните часове

  • Таксата за явяване на Финален изпит за курсисти на Школата е 30.00 лева и тя покрива часовете за явяване на изпит, проверката на теста и издаване на сертификат.

  • Ако курсистът вземе решение да преустанови участието си в курса, трябва да уведоми преподавателя или Директора на Школата. Внесената такса не се възстановява, тя трябва да се покрие и тогава курсистът да спре посещенията си.

  • При установяване на нередност в процеса на обучението или възникнало оплакване от всякакво естество, курсистът незабавно трябва да уведоми Директора на Школата в устен или писмен вид. Ако оплакването е депозирано в писмен вид, до 5 работни дни той/тя ще получи отговор.

  • Добре дошли са всички предложения и препоръки, които бихте направили в процеса на работа, с цел подобряване на качеството на услугата!

ЦЕНОРАЗПИС

За курсовете за възрастни /млади възрастни в

Частна Езикова Школа „СКАЙ“- Търговище

„СКАЙ-Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Учебна 2021 /22 година

 

Ниво

Продължителност

на курса

Цена на курса /лв/

1-во  ниво – А1

 

90 учебни часа-

 5  месеца

Цена на курса: 490,00 лв

5 месеца х 98,00 лв

2-ро  ниво – А2

 

90 учебни часа-

 5 месеца

Цена на курса: 490,00 лв

5 месеца х 98,00 лв

3-то  ниво -  В1

 

90 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

4-то  ниво – В2

 

90 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

5-то  ниво – С1

 

90  учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Разговорен курс

/учебните материали  не са калкулирани в цената/

50 учебни часа –

3 месеца

Цена на курса: 324,00

3 месеца х 108,00 лв

Бизнес Английски

/ учебните материали не са калкулирани в цената/

90 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 600,00

5 месеца х 120,00 лв

Италиански, руски,

немски, френски,

турски – А1

80 учебни часа –

 3,5 месеца

Цена на курса: 432,00 лв

Две вноски по 216,00 лв или наведнъж в началото на курса

Индивидуално

обучение

Според нивото и учебната програма

24,00 лв/уч.ч. – Общ английски

28,00 лв/ уч.ч. – Специализиран английски

Полагане на изпит за получаване на сертификат за ниво

 /за външни клиенти/

 

180,00 лв

 

Посочените цени влизат в сила от 01.07.2021г.

Ръководството на ЧЕШ „СКАЙ“ – Търговище си запазва правото за промяна на цените при настъпване на различни икономически обстоятелства или форсмажорни ситуации. Нашите клиенти ще бъдат предварително уведомени за това.

 • 1

  Две деца от едно и също семейство. Отстъпка от 10% от таксата на по-малкото дете. Правилото важи до момента, до който и двете деца учат в СКАЙ.

 • 2

  Родител и дете. Отстъпка от 10% от таксата на детето! Правилото важи до момента, до който и родителят, и детето са наши ученици.

 • 3

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 деца-сирачета, които да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 4

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 дечица/ ученици със заболявания, които не възпрепятстват учебния процес, да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 5

  При заплащане на цялата такса за обучение в началото на обучението се ползва 7% отстъпка.

 • 6

  Носителите на Златна стипендия, която се връчва за постигнати академични резултати, учат безплатно. Те заплащат цената на учебния комплект.

 • 8

  Наши корпоративни клиенти. Отстъпките за фирмите и предприятията са предмет на особено внимание, те са индивидуални за всяка фирма и ниво, зависещи от броя на обучаваните курсисти, периода за обучение и продължителността на съвместната ни работа.

 • 9

  Детските градини, в които провеждаме занятия по английски език, получават всеки месец отстъпка, равняваща се на 10% от събраните за месеца такси.

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8