Обучение в индивидуална форма

В индивидуална форма

Обучение в индивидуална форма

За да бъде регламентирано и полезно обучението ви в СКАЙ, трябва да сте запознати, съгласни и да спазвате Регламента и Правилата при включването ви в индивидуална / 1- to - 1/ форма на обучение

 1. При избора на индивидуална форма на обучение курсистът е убеден в преимуществата на този вид обучение, а именно:
 • Уроците се планират в удобно за ученика и учителя време;
 • Цялото внимание и обяснения на учителя са насочени само към индивидуалния ученик;
 • Ученикът определя темпото на работа;
 • Ученикът може да отложи занятието, при необходимост;
 • Ученикът може да поиска допълнителни обяснения и упражнения върху по-труден материал;
 1. Финансов регламент
 • Цената на индивидуалният урок /40 минути/ е както следва: 
 • Общоезикова подготовка на ученици- 25 лв за 1 учебен час.
 • Специализирана подготовка за изпити – 35 лв за 1 учебен час.
 • Общоезикова подготовка на млади възрастни/възрастни – 27 лв за 1 уч.ч.
 • Специализирана подготовка на млади възрастни / възрастни – 35 лв за 1 уч.ч.
 • Индивидуалните уроци се заплащат предварително. Регламентът е да се предплатят 20 учебни часа преди началото на обучението. След като се изучат, се прави плащане за следващите 20 уч.ч.
 • Предплатените 20 учебни часа трябва да се изучат за не повече от 2 календарни месеца.

Правила към учащите се

  • Да проявява интерес към учебната работа;

  • Да проявява уважение към обучаващия го преподавател;

  • Да подготвя редовно домашната си работа;

  • С готовност да прави текущите тестове и финалния тест, съпровождащи обучението;

  • Да посещава редовно предварително планираните часове;

  • Ако се налага да отложи часа си, да го направи достатъчно рано, за да може преподавателят да планира следващ свой ангажимент; Ако не се обади на учителя, за да отложи занянието и преподавателят го чака в СКАЙ, то занятието се вписва като час и се заплаща от курсиста.

  • Редовно да се подписва във Формуляра за присъствие, с което да удостоверява провеждането на занятието;

  • Индивидуалният ученик може да поиска прекратяване на занятията / след като покрие предплатените часове/ като посочи основателна причина за това. Внесени суми за уроци не се възстановяват, освен в случаи на тежко заболяване или други трагични обстоятелства.

  • Преподавателят, обучаващ индивидуалния ученик, може да поиска прекратяване на уроците със съответния ученик при системна липса на интерес, редовно отлагане на часовете, прояви на неуважение или други основателни причини.

ЦЕНОРАЗПИС

За курсове в индивидуална форма в

Частна Езикова Школа „СКАЙ“- Търговище

„СКАЙ-Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Учебна 2023 /24 година

 

 

Общоезикова подготовка
на ученици

Специализирана подготовка
 за изпити 

Общоезикова подготовка
на млади възрастни/възрастни
Специализирана подготовка
на млади възрастни / възрастни 
  25.00 лв за 40 мин 35.00 лв за 40 мин 27.00 лв за 40 мин 35.00 лв за 40 мин

 

Ръководството на ЧЕШ „СКАЙ“ – Търговище си запазва правото за промяна на цените при настъпване на различни икономически обстоятелства или форсмажорни ситуации. Нашите клиенти ще бъдат предварително уведомени за това.

 • 1

  Две деца от едно и също семейство. Отстъпка от 10% от таксата на по-малкото дете. Правилото важи до момента, до който и двете деца учат в СКАЙ.

 • 2

  Родител и дете. Отстъпка от 10% от таксата на детето! Правилото важи до момента, до който и родителят, и детето са наши ученици.

 • 3

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 деца-сирачета, които да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 4

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 дечица/ ученици със заболявания, които не възпрепятстват учебния процес, да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 5

  При заплащане на цялата такса за обучение в началото на обучението се ползва 7% отстъпка.

 • 6

  Носителите на Златна стипендия, която се връчва за постигнати академични резултати, учат безплатно. Те заплащат цената на учебния комплект.

 • 8

  Наши корпоративни клиенти. Отстъпките за фирмите и предприятията са предмет на особено внимание, те са индивидуални за всяка фирма и ниво, зависещи от броя на обучаваните курсисти, периода за обучение и продължителността на съвместната ни работа.

 • 9

  Детските градини, в които провеждаме занятия по английски език, получават всеки месец отстъпка, равняваща се на 10% от събраните за месеца такси.

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8