ОФЕРТА за ОНЛАЙН КУРС ЗА ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА Уникален продукт на СКАЙ АКАДЕМИЯ - Училището за личностен и бизнес растеж 

Говорене пред публика

ОФЕРТА за ОНЛАЙН КУРС ЗА ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА Уникален продукт на СКАЙ АКАДЕМИЯ - Училището за личностен и бизнес растеж 

„Човек се плаши само от това, което не знае. ЗНАНИЕТО побеждава всеки страх!“ Висарион Белински

 

 1. Специален дизайн на онлайн обучението за ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

Всеки човек се възхищава, волно или неволно, на красиво и убедително говорещите хора. Човек не се ражда оратор. Той трябва да научи техниките за съставяне на ЯРКИ, УБЕДИТЕЛНИ И ВЪЗДЕЙСТВАЩИ речи, послания, презентации.

Аз ще ви поведа „за ръка“ през трудностите на говоренето пред публика, ще ви науча да говорите красиво, да въздействате, да ви аплодират, да просълзявате публиката, да печелите нови клиенти. И когато обучението постигне своите цели, ще изпитвате любов към говоренето, ще търсите поводи за изява, ще бъдете желан и харизматичен събеседник и бизнес партньор. И когато „пусна ръката ви“ в края на обучението, вие никога повече няма да приемате говоренето като ваш враг.

Курсът по Говорене пред публика ще направи своето поредно издание ОНЛАЙН. Обучението е изключително желано и очаквано от всички, които имат затруднения, пречки и смущения да говорят пред публика. Едно умение, което изисква намесата на професионалист, за да се преодолеят страховете на обучаемия.

 

Програмата на КУРСА ЗА ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА е авторска разработка на Стела Антонова-Тихолова - лингвист, преподавател и ментор, специалист по реклама и връзки с обществеността,  основател и собственик на първата в Търговище Частна езикова школа „СКАЙ“, основана през 1997г. Програмата е изцяло насочена към нуждите на курсистите от създаване на близка до реалната среда. Специално за курса са създадени ситуационни модели и ролеви игри, умело е съчетана теорията с практиката, личната изява на всеки курсист е планирана във всяко занятие. Всичко това с цел да бъде преодоляно притеснението от говоренето, а включването в дейностите да бъде естествено и желано.  

Темите за програмата са внимателно подбрани, за да покриват и отработват по-важните проблемни ситуации и зони, свързани с говоренето пред публика. А именно:

Първите  8 часа:

Модул 1. Как да се представяме, за да грабваме вниманието, да сме убедителни, интересни и заразителни?

Подтеми:

 • Избор на думи, стилистични средства
 • Тембър, интонация, артикулация, дикция, бързина на речта, правилно дишане 
 • Положение на тялото, жестове, движения
 • Подходящо облекло за ораторите
 • Подготовка на речта – интересен увод, авторитетно изложение с аргументи, завладяващо и запомнящо се заключение
 • „Флиртуване“ с аудиторията, задържане на вниманието
 • Лични истории, чувство за хумор

Вторите 8 часа:

Модул 2. Как да направим представяне на бизнеса ни – продукти и услуги, сферата ни на работа, новото ни начинание, фирмата/институцията, която управляваме, за да създадем сериозно отношение към него /тях?

Подтеми:

 • Създаване на история –истинска, въздействаща, запомняща се
 • Доволните клиенти – обратна връзка, препоръки
 • Представяне на уникални продукти и услуги
 • Промяна на презентацията според аудиторията

Третите 8 часа:

Модул 3. Как да използваме думите / словото, за да предизвикаме действие/реакция/ от страна на публиката, водещо към ДЕЙСТВИЕ – покупки, регистрации, подкрепа, положителен вот?

Подтеми:

 • 5 ключови принципа за оказване на влияние върху потенциалните клиенти
 • Механизми за привличане към вашия продукт / услуга
 • Създаване на впечатление за уникалност на продукта/услугата

 

 1. Начин на провеждане на занятието – какво се очаква от курсистите?

От курсистите се очаква да бъдат комуникативно настроени, позитивни и желаещи да се включват в дейностите, както и да се забавляват. Стараем се цялата комуникация да се провежда на красив и изискан език. Отличителна черта на този вид обучение е уникалното съчетание на забавление и полезност. Често от виртуалната класната стая звучи смях, което демонстрира създадената отпускаща и релаксираща среда, необходима за провеждане на този тип обучение.

За всеки час курсистът трябва да се е подготвил за съответната тема, да е направил домашната си работа, да има отговори за възможните ситуации. Всяко занятие започва с дискусия по темата, продължава с диалози, индивидуална изява, групова работа, следване на ситуационни модели. Любима дейност на курсистите са ролевите игри, в които винаги си някой друг, което допълнително освобождава от напрежението и провокира към самостоятелна и стойностна изява. Ако знаете колко обичат възрастните игрите! Завършваме занятието с позитивна мисъл, „умно изречение“ или полезни фрази!

 

 1. Възможни трудности/ предизвикателства при обучението

Възможните трудности в процеса на обучението са свързани с отказ на някои от курсистите да говорят, страхувайки се да не сгрешат. Този проблем  постепенно  се преодолява след първите няколко часа, тъй като ентусиазмът на останалите обучаеми е заразителен, а преподавателката не спира да окуражава и подпомага по-притеснените курсисти. Притеснителният ученик много скоро забравя страховете си и става част от говорещата общност.

 

 1. Очаквани ползи и успехи на курсистите. Умения, с които завършва   обучението

Очакваните ползи и новопридобити умения за курсистите са много и доказани през годините:

 • Курсистът става самостоятелен и уверен в изказа си
 • Курсистът подобрява своята дикция, обогатява речника си
 • Курсистът изразява обосновано мнение,  спори, защитава своята гледна точка
 • Курсистът се научава да работи ефективно в екип, като споделя отговорностите на екипната работа.
 • Курсистът се „заразява“ с идеята за „говорене на красив български“ и е готов да влезе в комуникативна ситуация сам, без да чака да бъде заговорен
 • Курсистът преговаря основните граматични правила, структури и лексика
 • Курсистът научава много нови думи, конструкции, употреби, които са характерни за устното изразяване.
 • Курсистът може да изнася речи / презентации уверено и убедително
 • Курсистът е удоволетворен от постигнатото и зареден с нова мотивация и положителна енергия.

 

Преподавател в групите по ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА– Стела Антонова -Тихолова /виж документа „Коя е вашата преподавателка в СКАЙ“

 

 1. Сертифициране

При успешно завършване на обучението – присъствие и участие в учебния процес над 70%, подготовка на заключителна реч в края на курса и доказан напредък на курсиста, тя/той получава Сертификат за Първо ниво на знания по Говорене пред публика. Частна езикова школа „СКАЙ“ е акредитиран езиков обучител и сертификатите, които издава са с валидност в България и страните от Европейския съюз. Сертификатът се издава на български език и е отлично допълнение към Професионалното портфолио за квалификации на всеки модерен човек.

 

 1. Финансови параметри на обучението

Ще бъдат създадени две обучителни групи. Обучението ще се провежда в Зуум.

 

ЕСЕНЕН МОДУЛ – ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

Първа група: всеки вторник от 20 до 21.30 часа. /бг време/

Покриват се: 24 учебни часа

Брой участници: 10 -12

Официална цена на курса: 240 лв.

Цена с 10% отстъпка: 216 лв. Таксата се заплаща при записването, заедно с попълване на Заявлението за записване

Регламентирана отстъпка от 10% ползват:

 • СКАЙ-курсисти – настоящи и бивши
 • Участници в Програмата за лоялни клиенти на СКАЙ
 •  Участници в платените обучения на Русанка Начева и Марияна Грант
 • Участници в Курса по Социален и бизнес етикет

 

Втора група: всеки четвъртък от 20 до 21.30 часа. /бг време/

Покриват се: 24 учебни часа

Брой участници: 10 -12

Официална цена на курса: 240 лв.

Цена с 10% отстъпка: 216 лв. Таксата се заплаща при записването, заедно с попълване на Заявлението за записване

Регламентирана отстъпка от 10% ползват:

 • СКАЙ-курсисти – настоящи и бивши
 • Участници в Програмата за лоялни клиенти на СКАЙ
 •  Участници в платените обучения на Русанка Начева и Марияна Грант
 • Участници в Курса по Социален и бизнес етикет

 

ПРОЛЕТЕН МОДУЛ – ЯНУАРИ - МАРТ

Първа група: всеки вторник от 20 до 21.30 часа. /бг време/

Покриват се: 24 учебни часа

Брой участници: 10 -12

Официална цена на курса: 240 лв.

Цена с 10% отстъпка: 216 лв. Таксата се заплаща при записването, заедно с попълване на Заявлението за записване

Регламентирана отстъпка от 10% ползват:

 • СКАЙ-курсисти – настоящи и бивши
 • Участници в Програмата за лоялни клиенти на СКАЙ
 •  Участници в платените обучения на Русанка Начева и Марияна Грант
 • Участници в Курса по Социален и бизнес етикет

 

Втора група: всеки четвъртък от 20 до 21.30 часа. /бг време/

Покриват се: 24 учебни часа

Брой участници: 10 -12

Официална цена на курса: 240 лв.

Цена с 10% отстъпка: 216 лв. Таксата се заплаща при записването, заедно с попълване на Заявлението за записване

Регламентирана отстъпка от 10% ползват:

 • СКАЙ-курсисти – настоящи и бивши
 • Участници в Програмата за лоялни клиенти на СКАЙ
 •  Участници в платените обучения на Русанка Начева и Марияна Грант
 • Участници в Курса по Социален и бизнес етикет

 

 Ако вече сте нетърпеливи да започнете да учите как да говорите красиво и убедително и сте убедени, че това е „вашият курс“, побързайте да се регистрирате!

 

 1. Регистрация за курса и стартиране на обучението

 Взели сте решение за записване! Благодаря за доверието! Очаква ни едно истински стойностно преживяване!

 1. Попълвате Заявлението за записване в СКАЙ-курс, сканирате го и го изпращате на имейл  skylc@abv.bg
 2. Правите заплащането на таксата за курса по банков път или на място в СКАЙ.

СКАЙ АКАДЕМИЯ ЕООД – гр. Търговище

Инвестбанк АД

IBAN: BG 41 IORT 8048 1093 4459 00

BIC: IORTBGSF

Основание: Курс ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

 

 1. Изпращате копие/снимка от направеното плащане
 2. Очаквате  да бъдете присъединени към специално създадената за курса група във Фейсбук, където ще бъдат публикувани линковете за срещите, както и друга полезна информация.

 

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8