ОФЕРТА На вниманието на : млади възрастни / възрастни

Социален и Бизнес Етикет

ОФЕРТА На вниманието на : млади възрастни / възрастни

Относно: Включване в курс по Социален и Бизнес Етикет

 

 1. Програма и цел на обучението

Това е първият в Търговище курс по Социален и Бизнес Етикет с дългосрочна програма за надграждане и развитие, с възможности да бъде присъствен или онлайн и да бъдат включени курсисти от цялата страна.

 Преподавателката Стела Антонова -Тихолова е сертифицирана от The British School of Etiquette, програмата The Polished Professional, също и обучител / ментор по Публично говорене, което дава допълнителна висока стойност на курса.

Амбициозната цел на обучението е да изгради общност от хора, които обръщат внимание на своето поведение, облекло, реч, хора, които искат да се отличават от “масата” и искат да бъдат запомнени като отлично възпитани и ерудирани.

Курсът е разделен на две части -  Социален и Бизнес етикет. Социалният етикет е свързан с правилното и възпитано общуване със семейството ни, приятелите, роднините, съседите, а Бизнес етикетът – с общуването и поведението на работното място, отношенията с клиенти, колеги, мениджъри, бизнес партньори.

Основните теми , по които ще работим в курса, включват:

 • Запознанство и представяне
 • Присъствие на събития – официални, неофициални, радостни, тъжни, значими
 • Посрещане и обгрижване на лични / служебни гости
 • Подреждане и декориране на тържествената и всекидневната маса
 • Срещи – официални и неофициални
 • Отправяне на пожелания / писмени и устни/, наричания, съболезнования, поздравления
 • Подаръци- получаване и подаряване
 • Изисквания за облеклото при различни събития
 • Правилни /според етикета/ отношения и държание в семейството, фирмата, приятелска среда
 • Писане на имейли, покани, благодарности, постове в социалните мрежи, поздравителни адреси
 • И други

 В обучението е заложено и лично участие на курсиста в ситуационните игри и модели, демонстрациите и подготовката на домашните работи или видеа.

 

 1. Финасови параметри

Курсът по Социален и Бизнес Етикет е разработен така, че да бъде разположен в 12 седмици – 3 месеца, в които ще бъдат покрити 36 учебни часа.

Занятията ще бъдат 1 път седмично по 3 учебни часа.  

Цената е 98 лева месечно. Предимство за включване в групите ще имат кандидатите, които заплатят цялата такса наведнъж, преди началото на обучението, с 10% отстъпка.

3 месеца х 98,00 лв = 294 лв – 10% отстъпка / 29,40 лв/ = 264,60 лв.

Обявяваме стартирането на 2 групи – едната присъствена – за Търговище и една – онлайн. /Курсисти от Търговище също могат да изберат онлайн обучение/

В присъствената група ще приемем до 12 човека, а в онлайн групата –  до 15 човека.

 

 1. Ползи от обучението по Социален и Бизнес Етикет

Някои хора се раждат с интуитивното усещане за правилно поведение, но други от нас трябва да го възпитават като черта от характера си.

Новите реалности изискват нови хора с ново мислене и поведение.

След успешния финал на обучението Ви ще имате знанията и уменията за правилно държание в общността и обществото.

Ще бъдете уверен/а кога какво да кажете, кога е уместно да говорите, кога да замълчите, как елегантно да изразявате несъгласие, как да благодарите, как да отказвате без да обиждате, кога какво да подарявате, кого къде е уместно да каните, как да се обличате по различни поводи, за да не предизвиквате снизходителни усмивки, как да предавате наученото на членовете на вашето семейство и общност.

Ще бъдете доволни да чувате от околните, че има някаква промяна във вас, че не сте същият човек.

И всичко това може да се случи, ако бъдете старателни ученици, присъствате редовно на лекциите и упражненията, водите си записки, прилагате наученото веднага, учите с открит ум и воля.

Ако вече сме Ви заразили с идеята да бъдете наш/а курсист/ка в обучението по Социален и Бизнес Етикет, то побързайте да се свържете с нас:

 

СКАЙ АКАДЕМИЯ ЕООД – Facebook: СКАЙ Академия –Училището за личностен и бизнес растеж

Гр. Търговище, ул „ Г. Бенковски“ №1, вх. Б, ет 2, офиси 6 и 8

Стела Антонова – 0898694040, имейл: skylc@abv.bg, Facebook: Stella Antonova

Велин Дионисиев – 0898 84 44 02, имейл: v_tiholov@abv.bg Facebook: Велин Дионисиев

Заплащането на таксата за обучение се прави или лично в офиса на СКАЙ или по банков път по следната банкова сметка:

СКАЙ АКАДЕМИЯ ЕООД – гр. Търговище

Инвестбанк АД

IBAN: BG 41 IORT 8048 1093 4459 00

BIC: IORTBGSF

Основание: Курс по Етикет

 

Бонуси:

 • След завършване на обучението и полагане на изпита, получавате Сертификат за завършен курс по Социален и Бизнес Етикет
 • Получавате презентациите към обучението
 • Получавате 10% отстъпка за включване в следващи обучения на СКАЙ АКАДЕМИЯ – Училището за личностен и бизнес растеж

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8